top of page
  • Tahir Solmaz

Mutluluk Var Mıydı?

Birçoğumuz, son birkaç yüzyıl içinde gözlerini dünyaya memleketimin kurban olunasıca topraklarından birinde açanlar, mutluluk ile ilgili kulaktan dolma bilgileri dışında hiçbir fikre sahip değildir. Birçoğumuzun mutluluğu,

rivayetten öteye geçememiştir ne yazık ki.

Ne kadar zamandır süregeldiği kestirilemeyen bu mutluluk hikayelerinin gerçekliği hakkında da birtakım ihtilafların olduğu kısmına değinmeden edemeyeceğim. Kimi uzmanlara göre tüm bu anlatılanlar, birer efsaneden, mitten başka bir şey değildir. Gerçekçiliği ve yaşanılabilirliği mümkün görünmemektedir. Anlatılan olaylar bir yana, karakterlerin fazla mutluluğu ve umudu da, bir insanın sahip olabileceği insani yetilerden fazlasıyla olağandışıdır.


“-Böylesine karakterlere ancak masallarda rastlanır.“

Öte yandan karşıt araştırmacıların görüşlerine göre de tüm anlatılanlar tamamen gerçektir ve her biri birer tarihsel olgudur. İnsanımızın, “bir zamanlarda dahi mutlu olabilmiş olma ihtimali” bazı kesimlerde rahatsızlık uyandırmış ve gözlerinin önündeki apaçık gerçekliği reddeder hale düşmüşlerdir. Bu durumun tartışmasının yapılması dahi tarih ve tarihçiler için büyük bir utanç sebebidir.

“-Elbette anlatılanların efsanevi özellikleri vardır fakat bu sürecin yüzyıllardır devam ettiğini, sayısız kez kulaktan kulağa aktarıldığını ve bir o kadar da zamana ve mekana ve mevcut şartlara bağlı olarak değişime uğradığını, dolayısıyla tüm bu gerekçeler göz önünde bulundurulduğu vakit hemen her şeyin hayatın olağan akışına uygun olduğunu, “abartının gerçeği yok edemeyeceğinin” unutulmaması gerekir.”


Hangi tarafın haklı olduğu bilinmez ama kendi adıma, mutluluğun bir zamanlar memleketimde de yaşar olduğuna inanmak isteyenlerdenim.


Comments


bottom of page