top of page
  • Tahir Solmaz

Dış Kapı

Apartmanın kapısı kilitli. Ama neyse ki açmak için bir anahtara ihtiyaç yok. Bir zamanlar vardı. Fakat bu zorunluluk, her seferinde

anahtarı deliğe yerleştirmek suretiyle açma zahmetinden, birçok

anahtar arasından doğru anahtarı bir türlü bulamamaktan ya da

evden çıkmadan anahtarı almayı unutmaktan dolayı karşılaşılan ve

aşılması zor engeller sebebiyle ortadan kalkmıştır. Kaldırılmıştır!

Birilerince, birilerinin müdahalesiyle. Kendi kendine değil. Kısa bir

süreliğine kapının tamamen açık olması, çözüm yolu olarak

kullanılsa da hem bir anda bastıran soğuklar hem de apartman

sakinlerinin ve bilhassa alt katta oturanların güvenlik endişeleri farklı

arayış yollarına itmiştir. Çareyi demir kapıya bir delik açmakta ve bu

delikten geçirilen telin bir ucunu dışarıda bırakıp diğer ucunu da


içerideki açma mandalına sarmakta buldular. İlkel zaman kilit

mekanizmalarını andıran bir düzenek kurdular, basit elektrik devresi

kurmaktan öte bir şey öğretilmeyenler. Baktılar ki fayda yok

dışarıdan, ilk çağlardan başlayarak, kendi kendilerine keşfederek

ulaşacaklardı diğer tarih çağlarına.


Commentaires


bottom of page